FAMILY ELATERIDAE (Click Beetles)

SOUTHWEST BUGS
ORDER COLEOPTERA

SUBFAMILIES:

Agrypninae / Cardiophorinae / Cebrioninae / Elaterinae / Negastriinae

SUBFAMILY AGRYPNINAE
TRIBES:

Agrypnini / Hemirhipini / Oophorini / Pseudomelanactini

Tribe Agrypnini

Tribe Hemirhipini

Tribe Oophorini

Tribe Pseudomelanactini

SUBFAMILY CARDIOPHORINAE

SUBFAMILY CEBRIONINAE

TRIBES:

Aplastini / Cebrionini

Tribe Aplastini

Tribe Cebrionini

SUBFAMILY ELATERINAE

TRIBES:

Dicrepidiini / Elaterini / Melanotini / Physorhinini / Synaptini

Tribe Dicrepidiini

Tribe Elaterini

Tribe Melanotini

Tribe Physorhinini

Tribe Synaptini

SUBFAMILY NEGASTRIINAE

Comments are closed.