FAMILY STAPHYLINIDAE (Rove Beetles)

SOUTHWEST BUGS
ORDER COLEOPTERA

SUBFAMILIES:

Aleocharinae / Osoriinae / Oxytelinae / Paederinae / Pselaphinae / Scaphidiinae / Scydmaeninae / Staphylininae / Steninae / Tachyporinae / Xantholininae

SUBFAMILY ALEOCHARINAE

TRIBES:

Aleocharini / Crematoxenini / Homalotini

Tribe Aleocharini

Tribe Crematoxenini

Tribe Homalotini

FAMILY OSORIINAE (Unmargined Rove Beetles)

SUBFAMILY OXYTELINAE

TRIBES:

Euphaniini / Oxytelini

Tribe Euphaniini

Tribe Oxytelini

SUBFAMILY PAEDERINAE

TRIBES:

Lathrobiini / Paederini / Pinophilini

Tribe Lathrobiini

Tribe Paederini

Tribe Pinophilini

SUBFAMILY PSELAPHINAE (Ant-loving Beetles)
TRIBES:

Brachyglutini / Trichonychini / Tyrini

Tribe Brachyglutini

Tribe Trichonychini

Tribe Tyrini

SUBFAMILY SCAPHIDIINAE (Shining Fungus Beetles)

TRIBES:

Scaphisomatini

Tribe Scaphisomatini

FAMILY SCYDMAENINAE (Ant-like Stone Beetles)

SUBFAMILY STAPHYLININAE (Large Rove Beetles)

TRIBES:

Staphylinini

Tribe Staphylinini

SUBFAMILY XANTHOLININAE

TRIBES:

Xantholinini

Tribe Xantholinini

SUBFAMILY STENINAE (Water Skaters)

SUBFAMILY TACHYPORINAE (Crab-like Rove Beetles)

Tribe Tachyporini

Comments are closed.