FAMILY CRAMBIDAE (Crambid Snout Moths)

SOUTHWEST BUGS
MOTHS – LEPIDOPTERA

SUBFAMILIES:

Acentropinae / Crambinae / Glaphyriinae / Odontiinae / Pyraustinae / Spilomelinae

SUBFAMILY ACENTROPINAE
TRIBES:

Argyractini

Tribe Argyractini

SUBFAMILY CRAMBINAE (Crambine Snout Moths)
TRIBES:

Argyriini / Crambini / Diptychophorini / Haimbachiini / Prionapterygini

Tribe Argyriini

Tribe Crambini

Tribe Diptychophorini

Tribe Haimbachiini

Tribe Prionapterygini

SUBFAMILY GLAPHYRIINAE

SUBFAMILY ODONTIINAE
TRIBES:

Eurrhypini / Odontiini

Tribe Eurrhypini

Tribe Odontiini

SUBFAMILY PYRAUSTINAE

SUBFAMILY SPILOMELINAE

Comments are closed.